VİZYON
Fonksiyonel ayakkabı pazarında dünyada müşterilerin tercihinde ilk sırada olmak

MİSYON
Müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlayarak, bu doğrultuda en kaliteli, rahat, kullanışlı ve kullanım amacına uygun özel fonksiyonel ayakkabı ve ürünleri tasarlayıp geliştiren, son teknoloji malzemeler kullanarak ürünler üreten, farklı dağıtım kanalları yoluyla satış yapan, kendi markası ile dünyada tanınan, kalite, hız ve termine uyum konularında müşterilerin güvenini kazanmış bir şirkettir.

KALİTE POLİTİKASI

Avrupa’nın en büyük teknik bot üreten şirketi olarak, kuruluş amacımıza uygun, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda, hedefleri belirleyerek, bu hedeflere ulaşma durumunu etkileyen iç ve dış konuları tanımlayarak ve değerlendirerek, iç ve dış tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, risk bakış açısıyla süreçlerini yöneten, uygulanabilir müşteri ve yasal şartlara uygun kurduğumuz kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI


Ayakkabı ve tekstil üretim faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini şirketin bağlamına uygun gerçekleştirmeyi, çevreyi korumayı, çevre mevzuatlarına uyarak, paydaşlarımızda sürdürülebilir kaynak kullanımı ile çevre bilinci ve farkındalığı arttırmayı, çevre performansını ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Şirketimizin faaliyette bulunduğu işlerde yaşanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne göre, olabilecek yaralanmaların ve sağlık problemlerin önlenmesi amacı ile bu konuda çıkarılmış yasal şartlara ve kurallara uygun hareket ederek, hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, dokümante edilmesi, doğru bir şekilde uygulanması sağlanır, eğitimler verilerek çalışanların farkındalığı artırılır, ihtiyaçlar doğrultusunda sistem gözden geçirilerek iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüt edilir.

ORTAK DEĞERLER

• Dürüstlük
• Kalite
• Güvenilirlilik
• Yenilikçilik ve yaratıcılık
• Mesleki uzmanlık
• Müşteri odaklılık
• Çalışan memnuniyeti
• Esnek ve hızlı çalışma
• Teknoloji odaklılık
• Katılımcılık
• Çevreye duyarlılık
• Sosyal sorumluluk ve farkındalık
• Sürekli eğitim