VİZYON
Fonksiyonel ayakkabı pazarında dünyada müşterilerin tercihinde ilk sırada olmak

MİSYON
Müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlayarak, bu doğrultuda en kaliteli, rahat, kullanışlı ve kullanım amacına uygun özel fonksiyonel ayakkabı ve ürünleri tasarlayıp geliştiren, son teknoloji malzemeler kullanarak ürünler üreten, farklı dağıtım kanalları yoluyla satış yapan, kendi markası ile dünyada tanınan, kalite, hız ve termine uyum konularında müşterilerin güvenini kazanmış bir şirkettir.

KALİTE POLİTİKASI
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayıp dünyadaki sektörel yenilikleri yakından izleyerek ve uygulayarak, ürünlerimizi en iyi kalitede üretip sunarak, çalışanlarımızın eğitimi ve katılımı ile yasalara uygun bir şekilde kalite yönetim sisteminin etkinliğinin belirlenen hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirilerek artırılması ana politikamızdır.

ÇEVRE POLİTİKASI
Şirketimizin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda yapılan işlerde, yaratabileceğimiz çevresel kirliliklerin önlenmesi amacı ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulayıp bütün gerekleri karşılayarak ve bu konuda çıkarılmış yasal şartlara uygun olarak, çalışanlarca anlaşılması, sorumluluk ve bilinçlerinin geliştirilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için gerekli eğitimleri uygulayarak, çalışmalarımızda doğal kaynak kullanımını en aza indirerek ve oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını sağlayarak, kirlenmenin azaltılması için çalışmak, doğal kaynakları giderek azalan ve kirlenen dünyamızda, flora ve faunaya dikkat ederek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışarak, üst yönetimce desteklenen, çalışanlarımızca benimsenen bir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak iyileştirilmesini ve performansının sürdürebilirliğini sağlamayı hedefliyor ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Şirketimizin faaliyette bulunduğu işlerde yaşanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne göre, olabilecek yaralanmaların ve sağlık problemlerin önlenmesi amacı ile bu konuda çıkarılmış yasal şartlara ve kurallara uygun hareket ederek, hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, dokümante edilmesi, doğru bir şekilde uygulanması sağlanır, eğitimler verilerek çalışanların farkındalığı artırılır, ihtiyaçlar doğrultusunda sistem gözden geçirilerek iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüt edilir.

ORTAK DEĞERLER

• Dürüstlük
• Kalite
• Güvenilirlilik
• Yenilikçilik ve yaratıcılık
• Mesleki uzmanlık
• Müşteri odaklılık
• Çalışan memnuniyeti
• Esnek ve hızlı çalışma
• Teknoloji odaklılık
• Katılımcılık
• Çevreye duyarlılık
• Sosyal sorumluluk ve farkındalık
• Sürekli eğitim